Nagrody i nominacje

🏆 Najlepsze zdjęcia – “Sygnał” – Kosice IFF 2023 (nagroda)

🏆 Najlepsze zdjęcia – “Sygnał” – Budapest Movie Awards 2023 (nagroda)

🏆 Najlepsze zdjęcia – “Sygnał” – Brno Film Festival 2023 (nagroda)

✉️ Najlepsze zdjęcia – “Sygnał” – Prague International Film Awards 2023 (wyróżnienie)

🏆 Najlepszy Autor Zdjęć - Canada Cinematography Awards 2022 (nagroda)

🏆 Najlepsze Oświetlenie Filmowe – "Sygnał" - Canada Cinematography Awards 2022 (nagroda)

🏆 Najlepsze zdjęcia – “Sygnał” – Cannes Shorts 2023 (nagroda)

🏆 Najlepsze Oświetlenie Filmowe – "Sygnał" - New York Cinematography Awards 2022 (nagroda)

✉️ Najlepsze Zdjęcia w Filmie Zagranicznym – "Sygnał" - Fusion International Film Festivals 2022 (nominacja)

Prasa

Magazyn Nasza Polska - Marzec 2023

Fusion IFF podcast - S04E15 - Styczeń 2023

Magazyn Film Focus - Numer 12 - Grudzień 2022

błąd: Zawartość chroniona !!
pl_PLPL